PRODUCTS & SERVICES

Changes in the Terms and Conditions (T&C) of OFBANK Mobile Banking App (MBA)


[Posted on 16 October 2023]

Upang mas mapabuti ang inyong banking experience, magkakaroon ng mga pagbabago sa Terms and Conditions (T&Cs) ng OFBank Mobile Banking App (MBA) alinsunod sa guidelines na itinakda ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP).

I-download ang file: Updated T&C of OFBANK MBA

Ang updated T&Cs ay naglalaman ng karagdagang impormasyon ukol sa mga bagong application at security features ng MBA na magiging epektibo sa ika-11 ng Disyembre 2023, Lunes.

Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala.