PRODUCTS & SERVICES

Scheduled System Maintenance - 19-20 October 2023


Dahil sa scheduled systems maintenance, pansamantalang hindi magagamit ang mga sumusunod:

OFBANK Mobile Banking Application
Ngayong ika-19 ng Oktubre 2023, mula 11:15 PM (PHT) hanggang bukas, ika-20 ng Oktubre 2023, 6:15 AM (PHT)

Payment to Credit Card Billers via iAccess
Bukas, ika-20 ng Oktubre, mula 12:30 AM (PHT) hanggang 1:30 AM (PHT)

Kung maaari ay isagawa ang inyong banking transactions bago o pagkatapos ng oras ng maintenance.

Maraming salamat po sa inyong pag-unawa habang patuloy namin pinagbubuti ang aming serbisyo para sa inyo.